Covid-19

Tabell 1: Risker och åtgärder

RiskfaktorerRiskbedömningRiskreducerander åtgärder
Stort antal deltagare Större risk för smittspridning när många personer träffas samt att smittan sprids när deltagarna återvänder hem· Begränsa antalet deltagare
· Se över förutsättningarna för evenemanget t.ex. storlek på lokal och möjligheter till en god handhygien
Internationallt deltagande Internationellt deltagande ökar risken för smittspridning· Begränsa internationella deltagandet
Deltagare med samhällsviktiga arbetenFör kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra samhällsviktiga funktioner bör särskild försiktighet iakttas· Informera deltagarna om förutsättningarna för evenemanget
RiskgrupperSocialstyrelsen har kartlagt vilka grupper som löper störst risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.· Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit
Typ av aktivitetNära kontakt ökar risken för smittspridning. Det finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhus Byta eller justera de tänkta aktiviteterna
· Minska antalet deltagare och öka antalet toaletter
· Byta lokal för aktiviteten
Längden på evenemangetLångvariga (mer än ett par timmar) händelser kan öka risken för smittspridning· Korta ner evenemanget
· Ge information om vad deltagare bör göra om de får symptom under evenemanget

Tabell 2: Riskbedömningsverktyg

RiskfaktorerJaNejRiskreducerande åtgärder som kan vidtas
Internationellt deltagande
deltagare med samhällsviktiga arbeten (t.ex. personal från vård och omsorg)Evenemanget ej skapat för särskild grupp. Individuellt.
Deltagare som riskerar allvarligare sjukdom (äldre)
Inomhusevenemang
Förutsättningarna för evenemanget leder till nära kontakt mellan deltagarna (storlek på lokal typ av aktivitet etc.)Utomhusaktivitet. Ingen träning med närkontakt. Åtgärder för att minska smittspridning vid boende (Hotell Hallstaberget).
Det är svårt att få tillgång till handtvätt och handdesinfektion. Städningen är bristfällig.Extra tvättservetter och handsprit finns tillgängligt under utomhusaktiviteterna.
Det finns få toaletter
Långvarigt (mer än några timmer) evenemangBoendets anpassningar under vistelsen. Ingen träning med närkontakt. 

Allmänt om Covid-19.

Alla aktiviteter begränsas till mindre grupper. Vi informerar och uppmanar att hålla avstånd under våra aktiviteter. Extra handsprit kommer att finnas tillgängligt. Vi minimerar tid inomhus. Vid hyra av utrustning boka tid för att prova ut storlek. Inga gemensamma transporter. Transport sker med eget fordon. Om Ni har synpunkter tar vi gärna emot dem, detta är en ny situation även för oss. Alla våra gäster/ deltagare måste vara symptomfria. Känner Du dig osäker får Du givetvis flytta fram din bokning.